Ułatwienia dostępu

KOMUNIKAT

Z DNIA 14.05.2024

Dnia 18.05.2024 (Sobota pracująca)

Sekretariat NSZZ „Solidarność” będzie czynny w godzinach 8:00 – 12:00

PREAMBUŁA

Statut NSZZ „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.