Władze

STRUKTURA » Władze

Skład Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" UEK

Przewodniczący Jan Tatar tatarj@uek.krakow.pl
Wiceprzewodniczący Agnieszka Nawrocka
Krzysztof Kosiec
nawrocka@uek.krakow.pl
kosieck@uek.krakow.pl
Skarbnik Bożena Gas gasb@uek.krakow.pl
Sekretarz Dorota Wawryszczuk wawryszd@uek.krakow.p
Członkowie Barbara Paszek
Anna Walkosz
paszekb@uek.krakow.pl
walkosz@uek.krakow.pl

Skład Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" UEK

Przewodniczący Ryszard Szostak
Członkowie Maria Kosiorowska
Henryk Wojtasik