Reprezentancji do Krajowej
Sekcji Nauki

STRUKTURA » Reprezentancji do Krajowej
Sekcji Nauki

Delegaci Uczelnianej Organizacji NSZZ "Solidarność" na walne zebranie Krajowej Sekcji Nauki

Andrzej Malawski

Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak